Mammen Plogen

Mammen Plogen V-Plog

Mammen V-plogen är en beprövad kvalitetsprodukt för professionell användning och snöplogen är konstruerad för att motstå långvarig påverkan från stora snövolymer. Bladhöjden är 113 cm (ca 10 cm högre än typiska snöplogar)..

Plogarna är monterade som standard med elektriska omkopplingsventiler, märkt ljus, vikningsinsatser med dubbla fjädrar och kraftiga reversibla inlägg.


Mammen Plogen U-Plog

Den stora arbetsbredden gör U-Plogen lämplig för att rensa parkeringsplatser och andra stora områden.

Mittklingan kan lutas 30 grader mot varje sida och har 2 sidovingar på 70 cm, som kan vridas hydrauliskt till 90 grader, vilket ger snöplogen en mindre transportbredd.

U-plogen är utrustade som standard med elströmventil, märkt ljus, vikskärare med dubbla fjädrar och kraftig reversibel gummiskärare.