Weckman Stålhallar och Maskingarager

Weckman Stålhallar

Vi tillverkar färdiga stålhallar dimensionerade enligt behoven för många olika användningsändamål.  Till bassortimentet hör kalla hallar med sadeltak, värmeisolerade hallar, hallar med pulpettak och lösdriftshallar. 

De mångsidiga hallarna kan anpassas enligt användningsändamålet med hjälp av exempelvis skjutdörrar eller höga och breda dörröppningar.

Mer än 30 års erfarenhet är din garanti för en funktionell och hållbar kvalitetshall från Weckman. Många användingsområden: Maskinhall, Industrilokal, Verkstadslokal, Lagerlokal, Foderbyggnad, Garage... Weckmans maskinhallar anpassas lätt till kundens behov.

Download brochyr med foto och beskrivning av Weckman Maskinhallar


Weckman Maskingarager

Ett mycket ekonomiskt alternativ för lagring och förvaring. Många användingsområden: Praktisk kall lösdrift, lätttilgänglig "halmlada", maskinförvaring undan regn och snö .... Weckmans maskingarager - lätt att bygga och montera.

Download brochyr med foto och beskrivning av Weckman Maskingarager